AFRY press release generic image

ÅF - Datum för ekonomisk information 2009

fre, 09/19/2008 - 11:58
Regulatory
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef         070-657 20 26


Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2009 att lämnas enligt
följande:Bokslutskommuniké för 2008 års verksamhet                17
                                    februari
Delårsrapport januari-mars 2009                     5 maj

Rapport från årsstämman                         5 maj

Delårsrapport januari-juni 2009                     17 juli

Delårsrapport januari-september 2009                  21
                                    oktoberBolagsstämman äger rum den 5 maj 2009 klockan 17.00 på ÅFs
huvudkontor.

Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs,
nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.ÅF AB
Informationsavdelningen

Related files