Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF deltar i utvecklingen av Stora Ensos bruk i Skutskär

fre, 11/11/2016 - 08:31 CET

ÅF har fått i uppdrag att engageras i omvandlingen av Skutskärs bruk, så att en större mängd fluff kan tillverkas.

Kapacitetsökningsprojektet är ett led i omvandlingen av bruket, så att en större mängd fluff kan tillverkas genom att konvertera en av brukets torkmaskiner till flufftillverkning. Uppdraget startas omgående och utrustningen beräknas tas i drift under hösten 2017.

Uppdraget för ÅFs del är multidisciplinärt och innefattar process, HSE, projekteringsledning och planering, instrument, automation samt mek/rör/layout och VVS.

  • Vi är mycket stolta över förtroendet som utvald leverantör till Stora Ensos utveckling av Skutskärs bruk. Vi ser fram emot uppdraget och ser det som en kvittens på vår satsning inom forest industry, säger Per Magnusson, divisionschef på ÅF Industry.

Nyligen fick ÅF i uppdrag av Stora Enso att projektera ett nytt Svaggassystem på Skutskärs Bruk och synergier i och med de båda uppdragen ger ÅF möjlighet att arbeta effektivt och använda sig av mot kunden redan upparbetade rutiner och hållbara lösningar.

För mer information:

Max Allemo, sektionschef Industry, +46 70 528 64 22, max.allemo@afconsult.com