Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF emitterar företagscertifikat

tors, 11/05/2017 - 09:00 CEST

ÅF AB (publ) har upprättat ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 1 000 MSEK. Certifikatprogrammet utgör ett komplement till ÅFs basfinansiering. Arrangör av programmet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Handelsbanken och SEB.

I samband med etableringen av företagscertifikatprogrammet har ÅF ingått ett nytt kreditfacilitetsavtal om 1 000 MSEK för att säkerställa underliggande tillgängliga kreditfaciliteter till certifikatprogrammet. Faciliteten har en löptid på 2 år med möjlig förlängning. Kreditfaciliteten tillhandahålls till lika delar av Handelsbanken och SEB.

För mer information, vänligen kontakta
Stefan Johansson, CFO      +46 70 224 24 01

Corporate Communication ÅF AB (publ) 

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF – Innovation by experience

Related files