Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF – en populär arbetsgivare för Tekniksprångare

mån, 19/10/2015 - 09:37 CEST

IVA sammanställde nyligen en rapport som beskriver ÅFs medverkan i Tekniksprånget 2014. De konstaterar att ÅF är en populär arbetsgivare med hög ansökningsstatistik, framförallt bland unga kvinnor!

IVA sammanställde nyligen en rapport som beskriver ÅFs medverkan i Tekniksprånget 2014. De konstaterar att ÅF är en populär arbetsgivare med hög ansökningsstatistik, framförallt bland unga kvinnor.

Under hösten 2014 deltog ÅF i Tekniksprånget för första gången. Tekniksprånget är ett nationellt initiativ, som IVA driver på uppdrag av regeringen. Under 2014 deltog 170 arbetsgivare. Sex unga adepter togs emot i Stockholm och Göteborg för en fyra-månaders lång praktik.

Stort intresse för ÅF
Till höstens Tekniksprångetpraktik ansökte cirka 1 800 ungdomar, varav 42 procent kvinnor och 58 procent män. Av de som gör praktik inom Tekniksprånget är drygt hälften kvinnor. Förra året sökte 295 personer till ÅF, varav 48 procent kvinnor och 52 procent män. Till hösten har antalet sökande i princip dubblats till 430 personer, varav 45 procent är kvinnor och 55 procent män. I år deltar även 230 arbetsgivare. Rapporten visar också att ÅF attraherar många unga vuxna och att andelen kvinnor som söker till ÅF är högre än genomsnittet för Tekniksprånget! Regeringen har aviserat en förlängning av projektet då man anser att ett högt kvinnligt deltagande i Tekniksprånget på sikt kan bidra till en ökad rekrytering av kvinnor till ingenjörsutbildningarna.

Fakta Tekniksprånget
Via Tekniksprånget satsar Sveriges arbetsgivare och regering för att bevara Sveriges ingenjörstradition och stärka landets långsiktiga konkurrenskraft. Genom Tekniksprånget erbjuds ungdomar som gått ur gymnasiets NA- och TE-program möjligheten att prova på ingenjörsyrket i fyra månader.

Målet är att fler ska välja högre ingenjörsstudier samt att ge en målbild så att fler ska slutföra sin påbörjade utbildning

  • Tekniksprångets målgrupp är ca 20 000 ungdomar (avgångselever med behörighet att söka ingenjörsutbildningar)
  • Över 8 500 ungdomar har sökt praktikplats
  • Ca 2 000 ungdomar har fått praktikplats
  • Efter avslutad praktik har 8 av 10 påbörjat en ingenjörsutbildning eller planerar att påbörja en sådan
  • Tekniksprånget har en högre andel kvinnor som söker än de tekniska högskolorna (2014 var 39 procent av de sökande till Tekniksprånget kvinnor, motsvarande siffra för de tekniska högskolorna var 28 procent)
  • För mer information, kontakta Carina Kit, ÅF, carina.kit@afconsult.com

    Related images