Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF expanderar i Norge via förvärv av Advansia

fre, 07/09/2012 - 08:30 CEST
Regulatory

För mer information:

 Jonas Wiström, VD              +46 70 608 12 20

 Mats Påhlsson, divisionschef Infrastructure +46 70 534 64 00

 Viktor Svensson, Informationschef      +46 70 657 20 26ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i det norska projektledningsföretaget
Advansia med säte i Oslo, Norge. Företaget är fokuserat på infrastrukturella
projekt och har en marknadsledande ställning i Norge samt en växande verksamhet
i Sverige (20 procent av omsättningen).

Advansia har 120 medarbetare och beräknas omsätta 285 MNOK under innevarande år.
Rörelseresultatet beräknas uppgå till cirka 55 MNOK. Rörelsemarginalen har varit
närmare 20 procent i genomsnitt de senaste fyra åren.

Köpeskillingen är överenskommen till 300 MNOK samt en tilläggsköpeskilling
baserad på resultatutvecklingen under 2013-2015. Den norska
konkurrensmyndighetens behandling av ärendet beräknas vara färdig under
september månad.

Förvärvet av Advansia förstärker ÅF på den nordiska infrastrukturmarknaden samt
i Norge, där ÅF efter förvärvet blir 250 kvalificerade medarbetare. Genom
Advansia tillförs ÅF nya kontaktytor och ledande projektledningsresurser för
flera av de stora infrastrukturprojekten i Norge och Sverige. Betydande kunder
till Advansia är Oslo Airport, Oslo Mail Terminal, A-Hus Hospital och Steen &
Ström.

Advansia konsolideras per den 1 oktober och integreras i division
Infrastructure, som kommer att bilda en affärsenhet med 200 personer inom
Projektledning vilket skapar en av de ledande aktörerna på området i
Norge/Sverige.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag närmare 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men
vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.Related files