Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF expanderar i ny Green Building i Göteborg

mån, 05/09/2011 - 09:21 CEST
Regulatory

För mer information:

Jonas Wiström, VD & Koncernchef    070-608 12 20
Viktor Svensson, Informationschef     070-657 20 26

ÅF har tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt med Skanska om 7 500 kvm i ett nytt
miljöhus på Grafiska Vägen i Göteborg.

ÅF har planer på att fördubbla sin verksamhet i Göteborg fram till 2015, vilket
det nya "ÅF-huset" i Göteborg möjliggör, samtidigt som byggnaden speglar ÅFs
höga miljökrav. ÅF är idag cirka 450 teknikkonsulter i Göteborg.

Byggnaden, som blir på cirka 14 000 kvm, kommer att utvecklas i samarbete mellan
ÅF och Skanska. ÅFs konsulter kommer att leda projekteringen av de tekniska
installationerna inom bland annat Energieffektivisering, VVS, El, Belysning och
Akustik.

Fastigheten kommer att få en stark miljöprofil och ska bland annat certifieras
enligt den högsta nivån i det internationella miljösystemet LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) samt Green Building.

Inflyttning beräknas ske under januari månad 2014.

ÅF och Skanska samarbetade på ett liknande sätt vid utvecklingen av ÅFs nya
huvudkontor i Stockholm (invigdes 2008). "ÅF-huset" i Stockholm var Sveriges
första Green Building.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF
har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och
våra kunder finns i hela världen.
Related files