AFRY press release generic image

ÅF expanderar i Tjeckien

ons, 05/05/2010 - 08:30
Regulatory

För mer information:
Jonas Wiström, VD & Koncernchef 070-608 12 20

Eero Auranne, Divisionschef       +358 40 348 51 20

Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26
ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i den tjeckiska teknikkonsulten Meacont,
inklusive dess dotterbolag.

Meacont, som grundades 1992, har 90 medarbetare med huvudkontor i Prag.
Företaget har huvuddelen av sina kunder inom energisektorn, inklusive
kärnkraftssektorn, och har specialister inom bland annat styr- och
automationssystem.  Marknadsfokus är Tjeckien och Slovakien men uppdrag utförs
även på internationell basis. Meacont har under flera år samarbetet med ÅF i
olika internationella kundprojekt.

Köpeskillingen uppgår till 46 MSEK, samt en tilläggsköpeskilling baserad på den
framtida resultatutvecklingen. Meacont omsatte närmare 80 MSEK med en
rörelsemarginal om 8 procent under 2009.

Före förvärvet hade ÅF 30 tekniska konsulter i Plzen, Tjeckien.

"Vi får nu ett riktigt bra fotfäste i Tjeckien med totalt 120 konsulter.
Förvärvet förstärker vår position som en av Europas ledande tekniska konsulter
på energiområdet, inte minst vad gäller vår leveranskapacitet inom kärnkraft",
säger Eero Auranne, chef för ÅFs division Energy med cirka 1 000 konsulter och
pågående uppdrag i cirka 30 länder.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag över 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files