Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF - Extra bolagsstämma i ÅF

tis, 14/08/2007 - 10:45 CEST
Regulatory
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef                     070-657 20 26


Vid extra bolagsstämma idag den 14 augusti 2007 beslutades att
godkänna försäljningarna av dotterbolagen ÅF-CTS Oy och ÅF-Chleq
Froté S.A till bolagsledningarna i respektive bolag. Försäljningarna
är ett led i renodlingen av division Process.

Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen

Related files