Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF får betydande uppdrag för "Förbifart Stockholm"

mån, 05/07/2010 - 14:00 CEST
Regulatory

För mer information:

Johan Olsson, Divisionschef Infrastruktur    070-249 00 75

Mats Påhlsson, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad 070-534 64 00

Viktor Svensson, Informationschef        070-657 20 26


ÅF har, i samarbete med teknikkonsultföretaget Scott Wilson UK, tilldelats två
av fyra upphandlingar av tekniska konsulttjänster för projekt Förbifart
Stockholm. Beställare är Trafikverket.

Kontraktsvärdet beräknas till närmare 200 MSEK, varav cirka 2/3-delar tillfaller
ÅF och återstoden Scott Wilson. De vunna uppdragen, som består i att projektera
trafikplatserna Akalla och Häggvik samt bergtunnlarna, börjar efter sommaren och
beräknas pågå under två år.

För ÅF är de vunna anbuden strategiskt viktiga och går i linje med satsningen
mot att bli en ledande aktör inom området Samhällsbyggnad. Efter en kraftfull
satsning det senaste året har ÅF 450 konsulter som är specialiserade på
Samhällsbyggnad. Mot bakgrund av idag annonserade uppdrag räknar ÅF med att
kunna fortsätta expandera inom området.

Förbifart Stockholm planeras bli en ny motorvägsförbindelse som ska knyta samman
de norra och södra länsdelarna, avlasta Stockholms centrala delar och minska
sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Största delen av vägen, drygt 17 av 21
km, kommer att gå i tunnel. Förbifart Stockholm fick tillåtlighet av regeringen
den 3 september 2009.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Related files