AFRY press release generic image

ÅF får infrastrukturellt EU-projekt i Serbien

fre, 01/28/2005 - 10:10
För mer information:

Åke Rosenius, Divisionschef 08-764 41 66 / 070-827 91 30 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har vunnit ett prestigefyllt EU-finansierat projekt för Serbiens regering och deras ministerium för transportfrågor. Beställare är EU-organet EAR (European Agency for Reconstruction) i samråd med projektmottagaren.
ÅF har fått uppdraget i stor internationell konkurrens. Uppdraget, som kommer att pågå i två år, är värt 2,7 miljoner Euro, varav cirka hälften kommer att tillfalla ÅF. Uppdraget avser expertstöd till det serbiska ministeriet för att bland annat anpassa landets lagar för järnväg-, väg-, flyg- och sjöfartssektorer till EU:s lagstiftning. En stor del av uppdraget kommer att utgöras av utbildning från ÅF:s sida. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik.
ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.