AFRY press release generic image

ÅF får infrastrukturellt EU-projekt i Serbien

fre, 01/28/2005 - 09:23
Regulatory
ÅF får infrastrukturellt EU-projekt i SerbienFör mer information:Åke Rosenius, Divisionschef     08-764 41 66 / 070-827 91 30Viktor Svensson, Informationschef     08-657 12 01/  070-657 20 26ÅF har vunnit ett prestigefyllt EU-finansierat projekt för Serbiens regering och deras ministerium för transportfrågor. Beställare är EU-organet EAR (European Agency for Reconstruction) i samråd med projektmottagaren. ÅF har fått uppdraget i stor internationell konkurrens. Uppdraget, som kommer att pågå i två år, är värt 2,7 miljoner Euro, varav cirka hälften kommer att tillfalla ÅF.  Uppdraget avser expertstöd till det serbiska ministeriet för att bland annat anpassa landets lagar för järnväg-, väg-, flyg- och sjöfartssektorer till EU:s lagstiftning. En stor del av uppdraget kommer att utgöras av utbildning från ÅF:s sida.    AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen  Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik.ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close