Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF får installationsuppdrag för Halmstad Sjukhus

tis, 28/10/2003 - 16:45 CET

ÅF är installationskonsult vid nybyggnationen av länssjukhuset i Halmstad. Tre byggnader ska rivas och ersättas med en ny entré- och mottagningsbyggnad om cirka 16 000 kvm.

ÅF är installationskonsult vid nybyggnationen av länssjukhuset i Halmstad. Tre byggnader ska rivas och ersättas med en ny entré- och mottagningsbyggnad om cirka 16 000 kvm. ÅFs uppdrag, som löper till halvårsskiftet 2004, innefattar projektering av värme-, kyla-, sprinkler- och luftbehandlingsinstallationer samt installation för medicinska gaser. För ÅF är ordern värd i storleksordningen 5,5 MSEK. Beställare är Landstinget Halland.
Extremt stränga hygienkrav gör installationer i sjukhus tekniskt avancerade. ÅF har lång erfarenhet av sjukhusprojektering på installationssidan. Division ÅF Installation har 425 medarbetare och erbjuder installationslösningar inom bland annat VVS, kyla, styr- och övervakning, elkraft samt belysnings- och teleanläggningar. Kunder är framförallt industrin och kommersiella och offentliga fastighetsförvaltande bolag.

AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

För mer information: AB Ångpanneföreningen Jeanette Norrman 040-37 51 78/ 070-512 38 49 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26