Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF får naturgasorder från Sydkraft

fre, 28/11/2003 - 11:41 CET
För mer information:

Hans Annevall, Uppdragsansvarig 08-657 10 34/ 070-607 65 30

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har fått i uppdrag av Sydkraft Gas att förprojektera för naturgas från Boxholm till Norrköping. Etappen avser cirka 140 km huvud- och grenledningar. För ÅF är uppdraget värt cirka 6,5 MSEK. Förprojekteringen avser sträckningsprojektering, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), med tillhörande samråd samt förberedelse av en koncessionsansökan. Uppdraget kräver samverkan mellan flera olika ÅF-kompetenser inom teknik, energi och miljö. Arbetet skall vara färdigställt under januari 2005. Uppdraget är en del av Sydkraft Gas planerade satsning på naturgas från södra Sverige genom Småland och vidare till Östergötland, Närke och Södermanland.

AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

AB Ångpanneföreningen (publikt) Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm.
Telefon 08-657 10 00.
Fax 08-650 91 18.
www.af.se.
Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.