Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF får nytt hållbarhetsuppdrag inom vattenkraft i Bhutan

tis, 27/10/2015 - 09:50 CET

ÅF har fått i uppdrag av Världsbanken att studera vattenkraftprojektet Mangdechhu ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. ÅFs uppdrag startar i oktober 2015 och resultatet presenteras för Världsbanken och Bhutanska myndigheter under första halvan av 2016.

ÅF har fått i uppdrag av Världsbanken att studera vattenkraftprojektet Mangdechhu ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. ÅFs uppdrag startar i oktober 2015 och resultatet presenteras för Världsbanken och Bhutanska myndigheter under första halvan av 2016.

Arbetet utförs i enlighet med ”Hydropower Sustainability Assessment Protocol” som är ett internationellt verktyg för att bedöma hållbarheten i vattenkraftprojekt ur tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. Protokollet omfattar även klimatpåverkan och mänskliga rättigheter. Det finns bara elva personer ackrediterade att använda protokollet i världen, två av dessa finns på ÅF.

Vattenkraftverket befinner sig i byggfasen och beräknas tas i drift år 2018 med en effekt på 720 megawatt.

För mer information kontakta Bernt Rydgren, seniorkonsult inom miljö på ÅF, 010 505 29 03, bernt.rydgren@afconsult.com.

Läs mer:

http://www.hydrosustainability.org/

Related images