Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF får omfattande kontrolluppdrag av Scanraff

tors, 12/02/2004 - 13:25 CET

ÅF-Kontroll har i samarbete med Lloyd's Netherlands fått i uppdrag att utföra all tredjepartskontroll till Scanraff raffinaderis nya gasoljeanläggning i Lysekil.

För mer information: Jörgen Backersgård, VD ÅF-Kontroll 031-743 12 26 070-374 17 10

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF-Kontroll har i samarbete med Lloyd's Netherlands fått i uppdrag att utföra all tredjepartskontroll till Scanraff raffinaderis nya gasoljeanläggning i Lysekil. Kontraktsvärdet uppgår till över 1 miljon Euro, varav drygt hälften tillfaller ÅF.
Anläggningen är den största som hittills konstrueras och levereras enligt de nya EG-reglerna för tryckkärl i Sverige. ÅF-Kontroll har fått uppdraget som anmält organ och ackrediterat kontrollorgan. Arbetet startar omgående med en beräknad avslutning under början av 2006.
Uppdraget har upphandlats av ABB Lummus Global och Scanraff gemensamt. "Detta är ett steg mot att uppnå vår vision - att bli marknadsledande inom teknisk kontroll i Skandinavien. ABB Lummus/Scanraff såg fördelarna i vårt arbetssätt och vår gemensamma kompetens", säger Jörgen Backersgård, VD ÅF-Kontroll.
ÅF-Kontroll är ackrediterat för besiktning, provning och certifiering. ÅF-Kontroll har omkring 200 medarbetare på 20 orter i Sverige. ÅF-Kontroll är ett så kallat anmält organ enligt EG-direktiv för tryckkärl, maskiner och hissar.
Scanraffs gasoljeanläggning i Lysekil är ett av Sveriges största industriprojekt. Investeringen är ett miljöprojekt för framtidens transportbränsle. Scanraff oljeraffinaderi ägs av Preem. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen