Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF får omfattande order av Billerud

tis, 12/10/2004 - 10:09 CEST
ÅF har fått en omfattande order av Billerud i samband med Billeruds beslut om att investera i Gruvöns Bruk. Billerud har beslutat att bygga om sin fastbränslepanna och att bygga en ny turbin, samt att investera i ny elkraftförsörjning på Gruvöns Bruk. Investeringen ska genomföras i etapper under 2005 och 2006. ÅF har erhållit uppdraget att utföra all detaljprojektering för investeringen och medarbetare från fyra av ÅFs divisioner kommer att bli engagerade och uppdraget utförs från ÅFs kontor i Karlstad och från Gruvöns projektkontor. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik.

ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder

För mer information: Björn Westlund, Engineering Manager 054-145 411/ 070-621 09 29 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26