AFRY press release generic image

ÅF får omfattande order av Holmen

tis, 02/10/2004 - 11:15

ÅF har fått ett omfattade uppdrag från Holmen Paper i samband med beslut om att investera i en ny pappersmaskin vid bruket i Fuenlabrada (Madrid), Spanien.

För mer information: Magnus Titus, Operativ Chef ÅF-Celpap 08-657 10 84 / 070-571 11 00

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har fått ett omfattade uppdrag från Holmen Paper i samband med beslut om att investera i en ny pappersmaskin vid bruket i Fuenlabrada (Madrid), Spanien. Ordern är att beteckna som relativt stor för ÅF-koncernen. ÅFs division Massa & Papper ska driva projektet, från dotterbolaget Incepal S.A. i San Sebastian, Spanien. Ordern är ett resultat av ett samarbete mellan Massa & Pappers kontor och kompetenser i Spanien, Frankrike och Sverige. I Sverige berörs i första hand kontoren i Norrköping, Stockholm och Sundsvall.
Uppdraget innefattar en projektorganisation från ÅF för projektplanering, process- och genomförandeprojektering av massaproduktion, externrening, infrastruktur samt all byggnadsprojektering för den nya produktionslinjen. Den nya pappersmaskinen planeras producera ungefär 300,000 ton tidningspapper per år och kommer att tas i drift i början av 2006. ÅFs arbete kommer påbörjas omedelbart och pågå i två års tid. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen