Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF får omfattande uppdrag av Banverket, Citybanan

mån, 22/12/2003 - 10:02 CET
För mer information: Åke Rosenius, VD ÅF-Infrateknik 08-657 14 80/070-827 91 30 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Banverket har gett ÅF i uppdrag att ansvara för El, Signal samt Telesystem inom ramen för projektet Citybanan i Stockholm. Arbetet påbörjas per december 2003. Citybanan är en tvåspårig tågtunnel mellan Tomteboda och pendeltågsstationen Stockholms södra. Tunneln skall byggas för att öka den spårbundna kapaciteten på södra infarten till Stockholm. Byggtiden är uppskattad till 5,5 år, och tunneln får en längd på cirka 6 kilometer.
ÅF har utfört infrastrukturella uppdrag för Banverket sedan i början av 90-talet. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen