AFRY press release generic image

ÅF får order av AstraZeneca

tis, 06/07/2005 - 13:37
För mer information:

Lars-Henrik Enlöf, ÅF 0523 663 31/ 070-816 67 04 Viktor Svensson, Informationschef ÅF 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har fått en process- och automationsorder av AstraZeneca i Södertälje. Ordern är värd 7,6 MSEK. ÅFs skall effektivisera del av produktionsprocessen genom utbyte av styrsystem för fyra svävtorkar och leverans av en CIP-anläggning (Cleaning in Place). ÅFs arbete innefattar projektering/design, systemering, programmering, tillverkning och leverans av CIP-anläggning, validering, uppstart och kvalificering. ÅF har en lång tradition av att leverera konsulttjänster och utrustning till läkemedelsindustrin. ÅF:s tjänster omfattar allt från projektering och validering av anläggningar till akut problemlösning. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder."