AFRY press release generic image

ÅF får order av Banverket Projekt Hallandsåsen

tors, 01/13/2005 - 13:10
Regulatory
ÅF får order av Banverket Projekt HallandsåsenFör mer information:Michael Lemon, Affärsområdeschef 011-24 01 82/ 070-557 57 04 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26ÅF har utav Banverket fått i uppdrag att projektera de järnvägsspecifika systemen för tunneln genom Hallandsåsen. Projekteringen avser företrädesvis områdena el, signal och tele. Omfattningen beräknas till cirka 10 000 konsulttimmar. Uppdraget kommer i huvudsak att bedrivas från ÅFs projektkontor i Helsingborg. Arbetet kommer att till största delen vara slutfört under första kvartalet 2006. ÅF växer snabbt och tar marknadsandelar inom infrastrukturella projekt i Sverige och internationellt. Vad gäller järnväg i allmänhet och järnvägstunnlar i synnerhet har ÅF utvecklat ledande resurser och expertis. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk: ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close