AFRY press release generic image

ÅF får order av Scania

tors, 02/17/2005 - 10:50
För mer information:

Leif Mattsson, Sektionschef 08-617 20 02 / 070-551 17 00 Mats Johansson, Uppdragsledare 08-617 20 11/ 070-640 08 19 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har fått i uppdrag av Scania CV att projektera delar av Scanias uppgradering av motorutvecklingsavdelningen i Södertälje. Projekteringen avser flertalet olika kompetenser såsom bygg/konstruktion, luftbehandling, processmedia och elkraft.
Uppdragets omfattning beräknas till cirka 11 000 konsulttimmar.
Arbetet kommer till största delen att vara slutfört under hösten 2006.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.