Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF får order av Stora Enso Kvarnsveden

ons, 17/12/2003 - 10:49 CET

ÅF har fått en order värd cirka 40 MSEK från Stora Enso i samband med Stora Ensos beslut att bygga en ny pappersmaskin, för obestruket magasinpapper vid Kvarnsvedens bruk i Borlänge.

ÅF har fått en order värd cirka 40 MSEK från Stora Enso i samband med Stora Ensos beslut att bygga en ny pappersmaskin, för obestruket magasinpapper vid Kvarnsvedens bruk i Borlänge. Uppdraget omfattar process- och anläggningsprojektering och kontraktet löper fram till och med pappersmaskinens driftstart, i slutet av 2005. ÅF har tidigare arbetat med bruket i förstudier och förprojektering inför investeringen. Arbetet kommer att ledas från ÅF i Karlstad. ÅF är det största konsultföretaget inom massa- och pappersindustrin i Sverige. Division Massa & Papper har 300 medarbetare och 10 lokala kontor i Sverige.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

För mer information: Magnus Titus, Operativ chef, ÅF-Celpap 08-657 10 84/ 070-571 11 00

Viktor Svensson, Informationschef, ÅF 08-657 12 01/ 070-657 20 26