Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF får order från SCA i Tyskland

tis, 25/05/2004 - 10:40 CEST
För mer information: Peter Gitzen, ÅF Tyskland +49 (0) 170 811 70 60 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har fått en order för komplett projektering av en pappersmaskinsombyggnad hos SCA Packaging, Aschaffenburg i Tyskland.
ÅFs åtagande startar omedelbart, genom division Massa & Papper, med en förprojektering för att under slutet av året gå in i genomförandeprojektering.
Projektet baseras från ÅFs bolag i Ravensburg, Tyskland, och utnyttjar kompetens och resurser från ÅFs tyska, svenska och finska enheter.
Den ombyggda maskinen kommer att ha en produktionsbredd på 7.5 meter och planeras för 380 000 ton/år returfiberbaserad fluting (mittskiktet i wellpapp) och testliner (ytskiktet i wellpapp). Uppstart av maskinen är planerad till slutet av 2005.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen