Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF får order om översiktsplan för Toroslar i Turkiet

tis, 16/12/2014 - 11:08 CET

ÅF får order om översiktsplan för Toroslar Electricity Distribution Company i Turkiet.

ÅF får order om översiktsplan för Toroslar Electricity Distribution Company i Turkiet.

Toroslar Electricity Distribution Company är verksamt i Turkiets södra delar och når 7,7 miljoner människor. Företaget distribuerar omkring 12,5 TWh el via sitt 76 603 kvadratkilometer stora elnät. Detta motsvarar 7,3 procent av den sammanlagda elanvändningen i Turkiet.

Projektets består i huvudsak av:

  • bedömning av nätet skick,
  • matematiska modeller och analyser av nätet,
  • kriterier och riktlinjer för nätplanering,
  • spatiala och ekonometriska belastningsprognoser,
  • planer för nätet på kort och medellång sikt.

Arbetet löper över 20 månader och påbörjades i juni 2014.

Vill du ha mer information om projektet, kontakta Aybuke Tasdirek.

Related images