Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF får stororder från Region Gävleborg

ons, 07/09/2016 - 07:45 CEST

ÅF har fått en order på tekniska konsulttjänster för att modernisera akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall.

ÅF har fått en order på tekniska konsulttjänster för att modernisera akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall.

 ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.

Bakgrunden är den allt snabbare utvecklingen inom hälso- och sjukvården, i kombination med ett allt större behov att modernisera de två akutsjukhusen i Gävleborg. Därför planerar Region Gävleborg för stora investeringar på sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Satsningen innebär ett rejält lyft med både nybyggnation och ombyggnation för såväl vårdmiljöer som behandlingsutrymmen. Under byggtiden ska sjukhusen ha verksamheten igång som vanligt, vilket är en extra utmaning.

– Vi ska skapa trygga, hållbara och miljöer anpassade för både personal och patienter. Lokalerna ska vara flexibla och enkelt kunna förändras över tid, i takt med behoven. Det innebär bland annat robusta tekniska system, samt standardiserade funktioner och lösningar, säger Krister Persson, sektionschef på ÅF och uppdragsansvarig.

Helena Ribacke är fastighetsdirektör på Region Gävleborg och drivande i sjukhusomvandlingen. Hon kallar det arbete som utförts under utredning och förstudier för effektivt och kompetent och säger sig ha stort förtroende för det team som utförde arbetet, inklusive de tekniska konsulter som medverkat.

– Att samma konsultgrupp nu fortsätter med program- och systemhandlingsprojektering borgar för fortsatt effektivt arbete, eftersom tidsplanen för projekten är snäv. År 2021 ska allt vara färdigt, säger Helena Ribacke.

Ambitionen är att certifiera de nya byggnaderna enligt Miljöbyggnad Silver.

Illustrationer: White

Kontakter

Krister Persson,

Sektionschef El, Division Infrastructure

010-505 83 55

krister.persson@afconsult.com

Björn Qvist,

Affärsområdeschef Buildings, Division Infrastructure

010-505 10 79

bjorn.qvist@afconsult.com

<p>ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.</p><p>ÅF – Innovation by experience</p>

Related images