AFRY press release generic image

ÅF får två nya naturgasorder av E.ON

mån, 10/03/2005 - 10:25
För mer information:

Hans Annevall, Seniorkonsult ÅF 08-657 10 34/ 070-607 65 30 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har fått i uppdrag av E.ON Sverige att utföra detaljprojektering av naturgasledningar på sträckan Linköping-Norrköping, ingående i Naturgas Mellansverige. Sträckan är 70 km och innehåller ett antal stationer för mätning och reglering av naturgassystemet.
ÅFs uppdrag innefattar kompetensområdena mätning, geoteknik, arkeologi och ledningsprojektering samt framtagande av handlingar för anbud och byggande. Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigställt under april 2006.
ÅF har även fått i uppdrag att utföra förprojektering av naturgasledningar på den cirka 140 km långa sträckan från Västerås till Grycksbo, ingående i Naturgas Mellansverige. Detta uppdrag innefattar kompetensområdena sträckningsprojektering, samråd, MKB, markägarkontakter, geoteknik och arkeologi. Uppdraget påbörjas i oktober och ska resultera i en koncessionsansökan färdigställd under december 2006.
ÅF avslutade nyligen förprojekteringen på avsnittet mellan Boxholm och Norrköping åt E.ON. Arbetet resulterade i en koncessionsansökan som har lämnats in till Regeringen för godkännande. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt samt i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.