AFRY press release generic image

ÅF får två omfattande uppdrag i Frankrike

mån, 05/30/2005 - 10:30
För mer information:

Per Göransson, Divisionschef 08-657 10 77/ 070-584 32 27 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har fått i uppdrag av Norske Skog Golbey / ELYO, Frankrike, att utföra projekteringen vid installation av en ny mottrycksturbin, 12 MW. ÅF ska även svara för modifieringen av befintlig fastbränslepanna samt nödvändiga modifieringar av barklager och hantering av biologiskt slam. I projektet ingår även installation av tre stycken gaseldade pannor.
ÅFs uppdrag omfattar process- och detaljprojektering inklusive byggprojektering för ombyggnaderna. Arbetet påbörjades i februari 2005 och uppstart är planerad till november 2006. Uppdraget kommer främst att engagera konsulter från ÅFs enhet i Frankrike.
ÅF har även fått i uppdrag av UPM-KYMMENE, DOCELLES, Frankrike att svara för utbyggnad av kapaciteten på PM 1 (pappersmaskin). Projektet innebär bland annat att installera ett helt nytt pressparti, ombyggnad av torkparti, ny rullstol samt utbyggnad av utskottssystemen. ÅFs uppdrag omfattar en komplett process- och detaljprojektering inklusive byggprojektering för ombyggnaderna. Arbetet påbörjades i mars 2005 och uppstart är planerad till augusti 2006. Uppdraget kommer främst att engagera konsulter från ÅFs enhet i Frankrike.

AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.