AFRY press release generic image

ÅF får två pappersmaskinsuppdrag av Myllykoski Group

tis, 02/22/2005 - 13:29
Regulatory
ÅF får två pappersmaskinsuppdrag av Myllykoski GroupFör mer information:Magnus Titus, Affärsutvecklingschef         08-657 10 84/ 070-571 11 00Viktor Svensson, Informationschef          08-657 12 01/ 070-657 20 26ÅF har fått i uppdrag av Myllykoski Group, Finland, att utföra projekteringen vid ombyggnationen av två av gruppens pappersbruk i Tyskland. Bland annat ska två pappersmaskiner byggas om samt en returfiberanläggning. ÅFs uppdrag omfattar process- och detaljprojektering för ombyggnaderna. Arbetet påbörjas omgående och kommer att pågå under hela 2005. Uppdraget kommer att engagera konsulter från ÅFs enheter i Tyskland, Finland och Sverige. Ordern bekräftar ÅFs mycket väl framskjutna position som leverantör av konsult- och projekteringstjänster inom den globala massa- och pappersindustrin. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close