Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF får uppdrag av Kvaerner Power

tors, 11/03/2004 - 14:04 CET
För mer information: Lars Dahlström, Affärsområdeschef 031-743 12 68/070-518 09 28 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har fått i uppdrag att leverera ett brett urval av tekniska konsulttjänster för Kvaerner Power, som har en omfattande leverans till Stora Enso i Skoghall. Ordern är för ÅF värd i storleksordningen 13 MSEK.

ÅFs uppdrag är i första hand att projektera el, automation, rör och mekanik för en ny sodapanna, indunstnings- och gasdestruktionsanläggning.

ÅF har arbetet länge tillsammans med Kvaerner Power och började samarbetet redan 1902. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen