AFRY press release generic image

ÅF - Förändring av aktiekapital i ÅF

tors, 12/20/2007 - 16:09
För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 Som ett resultat av det andra konverteringstillfället i ÅFs personalkonvertibel 2005/2008 har 42 699 B-aktier nyemitterats. Därmed har 566 307 aktier nyemitteras inom ramen för personalkonvertibel 2005/2008 - av totalt möjliga 660 644 aktier. Det nya antalet aktier i AB Ångpanneföreningen uppgår till 16 935 233, varav 804 438 är A-aktier och 16 130 795 är B-aktier. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen