AFRY press release generic image

ÅF - Förändring av aktiekapital i ÅF

tors, 12/20/2007 - 16:04
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

Som ett resultat av det andra konverteringstillfället i ÅFs
personalkonvertibel 2005/2008 har 42 699 B-aktier nyemitterats.
Därmed har 566 307 aktier nyemitteras inom ramen för
personalkonvertibel 2005/2008 - av totalt möjliga 660 644 aktier.

Det nya antalet aktier i AB Ångpanneföreningen uppgår till 16 935
233, varav 804 438 är A-aktier och 16 130 795 är B-aktier.

Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen

Related files