Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF- Förändring av aktiekapital i ÅF

mån, 13/08/2007 - 14:39 CEST
Regulatory
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef           070-657 20 26

Som ett resultat av det första konverteringstillfället i ÅFs
personalkonvertibel 2005/2008 har 523 608, av möjliga 625 000,
B-aktier nyemitterats - vilket ger en utspädning om 3,1 procent av
aktiekapitalet och 2,2 procent av rösterna.

Det nya antalet aktier i AB Ångpanneföreningen uppgår till
16 892 534, varav 804 438 är A-aktier och 16 088 096 är B-aktier.


Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har i dag drygt 3500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files