AFRY press release generic image

ÅF författar en bok om beräkning genom analys

fre, 11/27/2015 - 15:59

Boken grundas på många års publikationer och föredrag på konferenser som exempelvis ICONE.

Boken grundas på många års publikationer och föredrag på konferenser som exempelvis ICONE.

ASME (American Society of Mechanical Engineers) annonserade på sin kongress i Houston 13 – 19 november 2015 en ny monograf skriven av Dr Lingfu Zeng, Lennart Jansson (ÅF) och prof. emeritus Nils-Erik Wiberg (Chalmers). En monografi är en skrift som på uttömmande sätt avhandlar ett särskilt föremål eller ämne inom någon vetenskap, närmast avsedd för fackspecialister.

Titeln kan översättas ungefär till ”För en konsistent beräkningsutvärdering av kärnkraft” och handlar t ex om alternativa regler för olinjär finit elementanalys av tryckbärande anordningar, utmattning, termiskt orsakad stegvis ökad deformation, dynamiska laster, töjningsbaserade kriterier, stöd under kombinerade laster.

Boken grundas på många års publikationer och föredrag på konferenser som exempelvis ICONE, International Conference on Nuclear Engineering. Författarna ser monografen som en viktig sammanfattning av metoder för att göra korrekta analyser av viktiga konstruktioner och tackar ÅF för stöd i arbetet.

För mer information, läs här:

ASME to release three new concise monographs: https://www.asme.org/about-asme/news/asme-news/release-three-new-concise-monographs

Toward consistent design evaluation of nuclear power piping by nonlinear finite element analysis: https://www.asme.org/products/books/toward-consistent-design-evaluation-nuclear-power?utm_source=publishing&utm_medium=email&utm_campaign=151005_asmePress

ASME’s introduction:

Toward Consistent Design Evaluation of Nuclear Power Piping by Nonlinear Finite Element Analysisby Lingfu Zeng, Lennart Jansson and Nils-Erik Wiberg is part of the Nuclear Engineering and Technology for the 21st Century Monograph Series. This 80-page book addresses several issues that are essential for achieving a consistent design-by-analysis in accordance with the ASME Boiler and Pressure Vessel Code, including nonlinear alternative rules, fatigue, thermal ratcheting, dynamic loads, strain-based criteria, nonlinear finite element procedures, supports under combined stresses, among others. Unlike other publications on piping, this monograph is focused on commercial software and current practices for power uprate and life extension of aging nuclear power facilities.

Related images