AFRY press release generic image

ÅF förvärvar återstående aktier i CTS Engineering Oy

tis, 02/15/2005 - 11:28
Regulatory
ÅF förvärvar återstående aktier i CTS Engineering OyFör mer information:Jonas Wiström, VD   08-657 11 15/ 070-608 12 20Timo Juvonen, VD CTS   +358 400 659 274Viktor Svensson, Informationschef   08-657 12 01/ 070-657 20 26ÅF förvärvar återstående 11 procent av aktierna i CTS Engineering Oy och blir därmed 100%-ig ägare.  CTS Engineering Oy är ett av Finlands mest etablerade och största konsultföretag inom massa- och pappersindustrin, med 250 medarbetare.  Säljare är Insinööritoimisto Polartek Oy. Aktierna förvärvas enligt ett avtal som upprättades i samband med att ÅF blev majoritetsägare i bolaget för knappt ett år sedan.  Ersättning för 11 procent av aktierna utges dels kontant om 4 MSEK, dels i form av 5 MSEK i nyemitterade aktier av serie B i AB Ångpanneföreningen.  Delbetalningen i form av nyemitterade aktier sker med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 11 maj 2004. Säljaren kommer att äga 0,6 procent av kapitalet samt 0,4 procent av rösterna i ÅF.  AB Ångpanneföreningen  Informationsavdelningen  Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close