AFRY press release generic image

ÅF förvärvar Combra AB

ons, 06/21/2006 - 09:33
Regulatory
ÅF förvärvar Combra ABFör mer information: Johan Olsson, Divisionschef ÅF-System 08-657 17 71/ 070-249 00 75Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 ÅF förvärvar IT-konsulten Combra med närmare 60 medarbetare i Stockholm, Uppsala och Lund. Combra är specialister inom inbyggda system för telekom-, medicinteknisk- samt högteknologisk industri. Företaget, som grundades 1994, har under de senaste åren uppvisat god tillväxt under lönsamhet. Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK - varav cirka hälften erläggs kontant och hälften via nyemitterade ÅF-aktier av serie B. Uppgörelsen innehåller även en tilläggsköpeskilling baserad på resultatutvecklingen de kommande tre åren. Förvärvet förstärker ÅFs division System och dess position som en framträdande leverantör av tjänster för produktutveckling och inbyggda system. Efter förvärvet har division System cirka 330 medarbetare i Sverige. "Combra är ett lönsamt och välskött bolag med långa kundrelationer och duktiga medarbetare. Ett bolag som påminner mycket om ÅF. Combra stärker strategiskt vår marknadsnärvaro inom branscher som telekom, högteknologisk industri samt medicinsk teknik", säger Johan Olsson, VD på ÅF-System. "ÅF har ett mycket starkt varumärke och gott rykte i konsultbranschen. ÅFs starka position inom produktutveckling och inbyggda system ger oss möjligheter till nya affärer", säger Johan Norberg, VD för Combra. ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.Attachment: Pressmeddelande (PDF) Text version / Internet version / Print / Close