AFRY press release generic image

ÅF förvärvar Cordinor AB

fre, 05/11/2007 - 13:13
För mer information: Peter Johansson, Affärsområdeschef 070-559 53 30 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

ÅF, genom division Engineering, förvärvar teknikkonsulten Cordinor med 15 medarbetare, och cirka 10 underkonsulter, i Luleå och Kiruna. Cordior, som grundades 1995, är ett väl etablerat konsultföretag som erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster för gruvindustrin. Största kunden är LKAB. Genom förvärvet förstärker ÅF sin ställning som ett av de i särklass ledande tekniska konsultföretagen i Norrbotten med totalt närmare 100 medarbetare i regionen. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.