Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar danska byggkonsultföretaget Midtconsult

ons, 14/12/2016 - 09:01 CET

För mer information:

För mer information:

Mats Påhlsson, President Infrastructure Division              +46 70 534 64 00
Marta Tiberg, Head of Communication and Brand           +46 73 072 70 48

I linje med ÅFs övergripande tillväxtstrategi och ambition om att öka närvaron i Danmark förvärvas Midtconsult, ett byggkonsultföretag med verksamhet i den starka danska fastighetssektorn.

ÅF fortsätter att växa i Skandinavien. Förvärvet stärker ÅFs verksamhet i Danmark och erbjuder en robust plattform för vidare expansion på den danska ingenjör- och konsultmarknaden inom fastighet och infrastruktur.

Midtconsult har en stark strategisk marknadsposition inom fastighetssegmentet såsom bostäder, kommersiella fastigheter, sjukhus och offentliga byggnader. Bolagets främsta marknad är bygg och fastigheter, men det växer också inom infrastruktursektorn. Midtconsult är ett snabbväxande och lönsamt företag med en omsättning nära 200 MSEK.

"Kombinationen ÅF och Midtconsult skapar tillsammans en ledande konsultverksamhet på den danska fastighets- och infrastrukturmarknaden och etablerar en solid plattform för ÅFs fortsatta expansion i Danmark", säger Jonas Wiström, VD och koncernchef på ÅF.

Urbanisering och en ökad efterfrågan på hållbarhet och energieffektivitet skapar nya affärsmöjligheter på den danska marknaden, vilket Midtconsult är rustade för.

"Vi har letat efter en strategisk partner för att utveckla vår verksamhet, och efter noggrant övervägande har vi beslutat att ÅF erbjuder Midtconsult och våra kunder de bästa möjligheterna", säger Thomas Duedahl, VD på Midtconsult.

Midtconsult konsolideras av ÅF från och med 1 januari 2017.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files