Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar DLA-Elteknik i Sandviken

ons, 24/09/2014 - 10:34 CEST

ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i DLA-Elteknik i Sandviken och förstärker erbjudandet mot kunder inom stål- och tillverkningsindustri.

ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i DLA-Elteknik i Sandviken och förstärker erbjudandet mot kunder inom stål- och tillverkningsindustri.

DLA-Elteknik AB, som bildades 2001, är ett ingenjörs- och konsultföretag med hög kompetens inom främst styrsystem, drivsystem, processnära IT och projektledning. Kunderna finns inom stål-, process- och tillverkande industri. Företaget, som är helt oberoende, arbetar med flertalet av marknadens fabrikat för styrsystem, drivsystem och annan utrustning inom automation.

Förvärvet av DLA-Elteknik, som på den regionala marknaden har ett starkt varumärke inom området, förstärker kraftfullt ÅFs erbjudande både varumärkesmässigt och verksamhetsmässigt. Tillsammans med ÅFs nuvarande verksamhet skapas mycket goda förutsättningar för leveranser av tjänster, projekt och helhetsåtaganden i regionen genom en komplett leverans av mekanik-, automations- och processtjänster.

Genom förvärvet får ÅF en unik processkunskap från stålindustrin där DLA har spetskompetens inom bla. profilvalsverk, riktverk, rörverk, materialoptimering, positionering, säkerhetslösningar och MES/MLS. Den förvärvade spetskunskapen inom industriell automation bildar en hörnsten i verksamheten för fortsatt stark tillväxt och möjlighet till större projektåtaganden.

Kontakta Mikael Fränckel eller Ola Modigs om du vill veta mer.

Related images