Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar energiexperten IFEC Ingegneria i Schweiz

tors, 08/11/2018 - 09:00 CET

Förvärvet av IFEC ökar ÅFs närvaro i Schweiz och stärker erbjudandet inom energieffektiva och smarta byggnader i regionen.

IFEC är specialiserat på teknisk konsultverksamhet inom områdena miljö, tekniska installationer och energieffektivitet för byggnader, samt akustik och vibrationer.

– Vi är glada att få välkomna IFEC till ÅF och att kunna öka vår gemensamma kapacitet för att leverera hållbara lösningar. Energieffektivitet och smarta lösningar för byggnader är ett intressant område och betraktas som en framtidsmarknad för ÅF. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att växa i Schweiz som är en av våra kärnmarknader, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef för ÅF.

– Tillsammans med ÅF kan vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster. Vi ska gemensamt vidareutveckla vår produktportfölj, särskilt inom digitala lösningar. För våra medarbetare öppnar förvärvet möjligheter att arbeta med nya, intressanta projekt och att utveckla den egna kompetensen, säger Sergio Tami, grundare och styrelseordförande i IFEC.

IFEC har 80 medarbetare i södra Schweiz och en omsättning på cirka 90 MSEK 2017. Företaget konsoliderades i ÅF per november 2018.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related images

Related files