Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar energiexperten P.A.P i Danmark

ons, 03/10/2018 - 09:00 CEST

Förvärvet kommer att etablera ÅF på den danska energimarknaden och utgöra ett bra utgångsläge för ytterligare tillväxt i Norden.

P.A.P är ett ingenjörs- och konsultföretag med elkraftsexpertis i alla delar av värdekedjan från produktion till överföring och distribution. P.A.P, grundat 1906, tillhandahåller rådgivande, tekniska och administrativa tekniktjänster inom flera affärssegment som transmission, distribution, förnybar energi och kraftvärmeverk.

“Danmark är en prioriterad och intressant marknad för oss med kommande investeringar i det danska elnätsystemet. P.A.P har stor kompetens inom transmission och distribution, vilket kompletterar vårt utbud och möjliggör ytterligare tillväxt inom energi i Norden” säger Jonas Gustavsson, President och VD på ÅF.  

“Vi ser fram emot att bli en del av ÅF, ett av de främsta ingenjörs- och designföretagen i Skandinavien. Våra kunder och anställda kommer att dra nytta av vår gemensamma kapacitet och kompetens. Tillsammans har vi kapacitet att ta på oss större överförings och distributionsprojekt” säger Carsten Eichstedt, VD på P.A.P.

P.A.P omsätter årligen cirka 60 miljoner SEK och är huvudsakligen aktiva på den danska marknaden inklusive Färöarna och Grönland. Företaget har 46 anställda baserade i Köpenhamn, Ålborg och Århus. Under oktober 2018 konsolideras P.A.P som en del av ÅF-koncernen.

Av danska tidningen Børsen har ÅF blivit utsedda till ett av de snabbast växande företagen i Danmark och har tagit emot utnämningen Børsen's Gazelle 2018.

”Vi fortsätter vår tillväxtresa i Danmark och vi ser fram emot att tillsammans med våra kunder och medarbetare skapa hållbara ingenjörs- och designlösningar,” avslutar Jonas Gustavsson.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

För ytterligare information:
Linda Pålsson, VP and Head of Energy Scandinavia                              +46 76 788 85 92
Marta Tiberg, Kommunikationschef                                                         +46 73 072 70 48

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related images

Related files