AFRY press release generic image

ÅF förvärvar energikonsulten Mercados EMI

fre, 12/17/2010 - 08:53

För mer information:
Jonas Wiström, VD och Koncernchef
070-608 12 20

Eero Auranne, divisionschef Energy
+358 40 3485120

Viktor Svensson, Informationschef
070-657 20 26

ÅF förvärvar det internationella energi- och managementkonsultbolaget Mercados Energy Markets International. Bolaget, som grundades 1993, har över 60 medarbetare och huvudkontor i Madrid, Spanien. Mercados EMI har även kontor i Ryssland, England, Turkiet, Indien och Italien.

Mercados EMI beräknas omsätta 9 MEURO med en rörelsemarginal om cirka 7 procent under 2010.

ÅF betalar 4,2 MEUR för 100 procent av aktierna. Säljarna är grundarna och bolagsledningen. En tilläggsköpeskilling baserad på resultaten under de närmaste tre åren är överskommen, där ÅF estimerar denna att uppgå till 2,6 MEUR.

Mercados EMI är ett internationellt erkänt företag med stor erfarenhet av energistudier, policyframtagande, betalningsmodeller och energireformer för myndigheter och energibolag i över 40 länder. Även Världsbanken är en viktig kund.

Mercados EMI kompletterar ÅFs division Energy, med över 1 000 medarbetare i 20-talet länder, på ett bra sätt. Förvärvet tillför ÅF ett bredare tjänsteutbud, högre upp i värdekedjan, på den internationella energimarknaden.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.