AFRY press release generic image

ÅF förvärvar energikonsulten Mercados EMI

fre, 12/17/2010 - 08:45
Regulatory

För mer information:

Jonas Wiström, VD och Koncernchef  070-608 12 20

Eero Auranne, divisionschef Energy +358 40 3485120

Viktor Svensson, Informationschef  070-657 20 26ÅF förvärvar det internationella energi- och managementkonsultbolaget Mercados
Energy Markets International. Bolaget, som grundades 1993, har över 60
medarbetare och huvudkontor i Madrid, Spanien. Mercados EMI har även kontor i
Ryssland, England, Turkiet, Indien och Italien.

Mercados EMI beräknas omsätta 9 MEURO med en rörelsemarginal om cirka 7 procent
under 2010.

ÅF betalar 4,2 MEUR för 100 procent av aktierna. Säljarna är grundarna och
bolagsledningen. En tilläggsköpeskilling baserad på resultaten under de närmaste
tre åren är överskommen, där ÅF estimerar denna att uppgå till 2,6 MEUR.

Mercados EMI är ett internationellt erkänt företag med stor erfarenhet av
energistudier, policyframtagande, betalningsmodeller och energireformer för
myndigheter och energibolag i över 40 länder. Även Världsbanken är en viktig
kund.

Mercados EMI kompletterar ÅFs division Energy, med över 1 000 medarbetare i 20-
talet länder, på ett bra sätt. Förvärvet tillför ÅF ett bredare tjänsteutbud,
högre upp i värdekedjan, på den internationella energimarknaden.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.Related files