Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar Energo AB från Bure

tors, 25/11/2010 - 09:31 CET
Regulatory

- blir ledande på Elkraft och Energieffektiva fastigheter.

För mer information:

Jonas Wiström, VD & Koncernchef   070-608 12 20

Jonas Ågrup, CFO                  070-333 04 95

Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i teknikkonsultföretaget Energo AB av Bure
AB*.

Energo, grundat 1966, är ett etablerat konsultföretag med hög kompetens och stor
erfarenhet inom Energi & Elkraft, tekniska installationer i Fastigheter samt
inom IT & Telekom. Företaget har närmare 300 medarbetare - varav merparten i
Stockholm, Malmö och Helsingborg.

Energo beräknas omsätta drygt 300 MSEK med en rörelsemarginal på 8,5 procent i
år. Baserat på ett Enterprise Value om 300 MSEK betalar ÅF cirka 260 MSEK för
aktierna. Konsolidering av förvärvet sker preliminärt den 1 december.

ÅF räknar med årliga synergivinster på cirka 20 MSEK. De integrationskostnader
som krävs för framför allt samlokalisering och IT-integration bedöms uppgå till
5-10 MSEK och kommer att belasta ÅFs första kvartal 2011.

Förvärvet gör ÅF till en branschledare i Sverige inom de långsiktigt expansiva
områdena Energieffektiva Fastigheter (Installation) och Elförsörjning till
Industrin.

Energos största affärsområde, Installation, med cirka 180 konsulter, har
verksamhet inom tekniska installationer och energieffektivisering av
fastigheter. Viktiga kunder är Skanska, Akademiska Hus och Vasakronan. Denna
verksamhet kommer förstärka ÅFs division Infrastruktur som i och med förvärvet
får fler än 850 konsulter inom tekniska fastighetsinstallationer i Sverige och
Norge.

Energos näst största affärsområde, Energi & Elkraft, har specialiserade
konsulter inom främst vattenkraft, dammsäkerhet, vindkraft, elnät
och kraftförsörjning. Viktiga kunder är E.ON, Statkraft, Stockholm Stad och
Fortum. Denna verksamhet kommer stärka ÅFs division Industry till att bli en
komplett leverantör inom vattenkraft och elnät.

Energos verksamhet inom IT & Telekom kommer att förstärka ÅFs division
Technology.

ÅFs Vision är att omsätta 1 Mdr Euro år 2015. Tillväxten ska ske till hälften
organiskt och till hälften via förvärv. Strategin är att vara nummer 1 eller 2
på de marknader vi verkar.

*Bure äger 94,5 % av aktierna, övriga ägs av ledande befattningshavare i Energo.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi har idag cirka 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files