AFRY press release generic image

ÅF förvärvar enhet från Xdin

ons, 03/07/2007 - 13:38
Regulatory

För mer information:

Per Magnusson, Divisionschef              070-676 64 26
Viktor Svensson, Informationschef           070-657 20 26


ÅF, genom division Engineering, förvärvar en enhet från
teknikkonsultföretaget Xdin, kallad Xdin Order to Delivery (O2D), med
7 medarbetare i Göteborg.

Xdin O2D hjälper sina kunder att ta rätt beslut vid investering och
effektivisering i produktions- och logistikanläggningar. I
tjänsteutbudet ingår bland annat konceptstudier samt analys och
verifiering av kapacitet och leveransförmåga. Man tillhandahåller
även marknadsledande programvara för analys och simulering. Xdin O2D
arbetar med ledande företag inom ett flertal branscher, exempelvis
fordon, verkstad, trä, livsmedel och automation."Förvärvet både breddar och förstärker vårt erbjudande. Xdin O2D
kommer ofta in väldigt tidigt i industriella projekt, vilket blir en
fördel för oss framöver", säger Per Magnusson, chef för ÅFs division
Engineering."Xdins långsiktiga satsning och tillväxt inom produktutveckling, PLM
och IT kräver full fokusering och detta är ett naturligt steg i den
utvecklingen. Xdin O2D kommer att ha bättre möjligheter att utvecklas
inom ramen för ÅF, där synergierna med den övriga verksamheten är
stora", säger Tomas Ängkulle, VD för Xdin.


Informationsavdelningen
AB ÅngpanneföreningenÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Xdin är ett av Sveriges snabbast växande teknikkonsultföretag som
utvecklar produkter och processer åt kunder främst inom fordons-,
energi- och verkstadsindustrin. Xdin har cirka 400 medarbetare med
kontor i Sverige och USA.

Related files