AFRY press release generic image

ÅF förvärvar Enprima Ltd, Finlands ledande konsultbolag inom energiområdet med 270 medarbetare

mån, 01/30/2006 - 14:39
Regulatory
ÅF förvärvar Enprima Ltd, Finlands ledande konsultbolag inom energiområdet med 270 medarbetareFör mer information:Jonas Wiström, VD & Koncernchef              08-657 11 15/070-608 12 20Claes-Inge Isacson, Divisionschef              08-657 12 25/070-329 12 25Viktor Svensson, Informationschef              08-657 12 01/ 070-657 20 26Eero Auranne, President & CEO Enprima Ltd      +358 40 348 5120Genom förvärvet förstärker ÅF sin internationella position inom energiområdet. Enprima har internationell verksamhet och egna etableringar i Finland, Baltikum och Ryssland. Den förvärvade koncernen har 270 anställda, varav 200 i Finland, och beräknas omsätta cirka 26,6 MEURO år 2005. (Enprima, inklusive den EPC-verksamhet som ÅF inte övertar, beräknas omsätta 38,3 MEUR 2005). ÅF har ingått avtal om förvärv av 100 procent av de utestående aktierna i Enprima Ltd av de nuvarande ägarna Fortum Power & Heat Oy, Powest Oy, BE&K International Inc samt management i Enprima. Förvärvslikvid erläggs genom kontant betalning baserat på ett rörelsevärde om cirka 13 MEUR. "Genom förvärvet av Enprima fortsätter ÅFs expansion inom det strategiskt viktiga energiområdet. Vidare ser vi Enprimas geografiska position i Finland, Baltikum och Östeuropa som intressant. Det är ÅFs ambition att fortsätta Enprimas satsning mot tillväxtmarknader som Ryssland och Sydostasien", säger ÅFs VD Jonas Wiström. "Vi har stor respekt för Enprimas kompetens - de kommer att fördjupa vårt kunnande inom energi." Enprima har en historik av väl genomförda och stora energiprojekt i Europa och i nya tillväxtmarknader. Mer än hälften av omsättningen härrör från projekt utanför Finland. Enprima kommer att integreras i ÅFs division Process som före förvärvet bestod av cirka 1 350 medarbetare i tio länder. Förvärvet ger division Process ett bättre balanserat marknadserbjudande mellan kompetenserna massa & papper och energi för befintliga och framtida kunder. "Jag anser att förvärvet är positivt och ser stora samordningsfördelar. Enprima kommer att kunna dra nytta av ÅFs ställning som stor etablerad leverantör av tekniska konsulttjänster inom såväl energiområdet som inom massa & papper", säger Eero Auranne, VD för Enprima. Kort om Enprima och marknaden: Enprima är en ledande leverantör av tekniska konsulttjänster riktade mot energisektorn. Enprimas fokus är tekniska konsulttjänster, projektledning samt design av kraft- och värmeverk. Bolaget är marknadsledare inom energiområdet i Finland och de baltiska staterna samt är väl etablerat i Ryssland. Enprima deltar också i ett stort antal internationella projekt. Enprima har 270 anställda och beräknas omsätta 26,6 MEUR 2005 och uppvisa ett resultat om cirka 3,1 MEUR*. (Inklusive EPC-verksamheten, som ÅF inte övertar, beräknas Enprima omsätta 38,3 MEUR och uppvisa ett resultat om 4,2 MEUR år 2005). Enprima har en aktuell orderstock motsvarande cirka 60 MEUR.  Marknadsutsikterna inom energiområdet på de marknader där Enprima verkar bedöms som mycket goda. Finansiell utveckling Enprima 2003-2005P MEUR200320042005PFörsäljning17,616,426,6Rörelseresultat-0,80,53,1* *inklusive extraordinära poster. Förvärvet beräknas bidra positivt till ÅFs kassaflöde och vinst per aktie redan under 2006. Genom förvärvet ökar ÅF andelen av verksamheten utanför Sverige vilket är en strategisk målsättning. Tillsammans får ÅF och Enprima (och i förra veckan aviserade förvärvade Ingemansson Technology AB) cirka 3 100 medarbetare, varav närmare 800 medarbetare utanför Sverige. E. Öhman J:or Fondkommission är finansiell rådgivare till ÅF i samband med förvärvet. AB ÅngpanneföreningenInformationsavdelningen  ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close