Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar ES-Konsult

mån, 13/01/2014 - 08:30 CET
Regulatory
 För mer information:

 Per Magnusson, Divisionschef      +46 70 676 64 26

 Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i ES-KONSULT Energi och Säkerhet AB med 70
MSEK i omsättning och förstärker erbjudandet mot kunder inom kärnkraftsindustrin
i Sverige och internationellt.

ES-KONSULT Energi och Säkerhet AB erbjuder experttjänster till Svenska och
internationella kärnkraftskunder inom områden som säkerhetsanalys,
säkerhetsredovisning, Human Factors, Utbildning och Projektledning. Vattenfall,
OKG samt SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB), SSM (Strålskyddsmyndigheten) och
KSU (Kärnsäkerhet och Utbildning) är exempel på kunder till ES. 56 medarbetare
och experter är verksamma inom ES och bolaget har kontor i Stockholm och
Göteborg. Under 2013 omsatte ES cirka 70 MSEK med god lönsamhet.

ÅF har innan förvärvet över 500 konsulter och experter verksamma hos
kärnkraftskunder i Sverige och internationellt. ÅF och ES har samarbetat
framgångsrikt genom åren, bland annat på Ringhals, inom ÅF Nuclear Academy samt
inom projekt för ny kärnkraft i Brasilien.

"Experterna, verksamma som konsulter inom ES, har en unik kompetens inom bland
annat kärnteknisk säkerhet, lång erfarenhet från kärnkraftsindustrin och är
mycket uppskattade hos kunderna" säger Per Magnusson, chef för ÅFs division
Industry. "I och med samgåendet med ES breddar vi vårt erbjudande och förstärker
ytterligare vår expertkompetens till exempel inom decommissioning".

Grundköpeskillingen uppgår till 27 MSEK. Utöver grundköpeskillingen utgår en
tilläggsköpeskilling beroende av framtida lönsamhetsutveckling i verksamheten.Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag över 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files