Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar Facilia – en specialist inom kärnavfallshantering och avveckling

fre, 01/06/2018 - 09:04 CEST

Förvärvet av Facilia stärker ÅFs erbjudande inom säkerhetsanalyser vid hantering av kärnavfall och avveckling av kärntekniska anläggningar. Genom förvärvet är ÅF väl positionerat för ytterligare tillväxt och för att supportera en energimarknad under förändring.

Facilia är verksamt inom områdena miljö- och hälsoriskbedömningar, säkerhetsanalyser vid hantering av radioaktivt avfall samt strålskydd.

Förvärvet stärker och breddar ÅFs erbjudande av tjänster och produkter inom hantering av kärnavfall och avveckling av kärntekniska anläggningar. ÅF och Facilia kommer tillsammans bli en stark partner inom kärnkraft i Skandinavien och Europa. Med Facilias internationella referenser, kunder och partners i Europa kommer ÅFs internationella verksamhet inom kärnkraft att växa snabbare.

”Tillsammans med Facilia är vi väl positionerade för att stödja förändringarna på marknaden där efterfrågan inom kärnkraft har bytt fokus till tjänster inom underhåll, avveckling och avfallshantering. Facilia kompletterar vår tjänsteportfölj på ett perfekt sätt och tillför intressanta produkter och även verktyg för e-utbildning, vilket kommer att vara av stort värde för våra kunder,” säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

“Det här är en fantastisk möjlighet för oss att fortsätta utveckla våra tjänster och våra produkter till fördel för våra kunder. Vi har väletablerade kundrelationer och mycket kompetenta medarbetare, och tillsammans med ÅF har vi kapacitet att öka värdet ytterligare på våra tjänster,” säger Rodolfo Avila, VD för Facilia.

Facilia har totalt 14 anställda och en nettoomsättning på 18,5 miljoner kronor under 2017 och kommer att konsolideras i ÅF från den 1 juni 2018.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Related files