Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar Fortum Teknik & Miljö

ons, 31/03/2004 - 14:00 CEST
ÅF förvärvar Fortum Teknik & Miljö AB, med ungefär 150 medarbetare. ÅF stärker därmed ställningen som det ledande konsultföretaget inom områdena energi och miljö, och förstärker samtidigt relationen till en viktig kund. Fortum Teknik & Miljö, FTM, (en del av Fortum Service) är ett konsultföretag inom energi, miljö och elkraft. FTM har varit djupt involverat i uppförandet och driften av flera av de större anläggningar som producerar värme och el i Sverige. Merparten av de 150 medarbetarna verkar från Stockholm och största kunden är Fortum. "Förvärvet följer ÅFs strategi om att öka tillväxttakten organiskt och via förvärv inom våra kärnområden med ett konsekvent krav på lönsamhet. Bedömningen är att FTM bidrar positivt till ÅFs vinst per aktie redan i år. Vi är väldigt nöjda med affären som gav en sällsynt möjlighet, att integrera unik kompetens och samtidigt stärka relationen med en av Nordens absolut största aktörer på energimarknaden", säger ÅFs VD Jonas Wiström.
"ÅFs styrka inom analys och upphandlingsstöd i kombination med FTM:s styrka inom primärt uppförande samt drift av värme- el- och avfallsanläggningar skapar en helhetsleverantör. Den samlade referensbanken blir en styrka internationellt", säger Jan Nordling, VD för ÅFs division Energi & Miljö. ÅFs division Industri får ett avsevärt kompetens- och resurstillskott inom området elkraft för industrin. ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i Fortum Teknik & Miljö AB. Sammanlagt bedöms förvärvet av FTM påverka ÅFs vinst och kassaflöde per aktie positivt redan under innevarande år. "Vi gläds över att ha funnit en bra ägare till Teknik & Miljö, säger Kim Kronstedt VD för Fortum Service. "Företaget och personalen har nu även större möjligheter att utvecklas inom sitt specialområde. "Vi följer vår strategi och koncentrerar oss på att stärka vår marknadsposition som leverantör av drift och underhåll och Asset Management service", fortsätter Kim Kronstedt.

AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 600 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.

Fortum Service erbjuder drift och underhåll samt asset management* service för industri och energibolag på den nordiska marknaden och på utvalda internationella marknader. Fortum Service är en del av Fortumkoncernen.
(* Asset management omfattar, förutom anläggningens dagliga drift- och underhållsverksamhet, även optimering av hela energiverksamheten, riskhantering, maximering av anläggningens värde samt fortlöpande utveckling av processer och funktioner.)

Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Pekka Riala, Vice President Fortum Service (mobile:) +358 (0) 50 45 34 610 Kim Kronstedt, President, Fortum Service (mobile:) +358 (0) 50 452 91 33