Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar IMKAB

mån, 03/04/2006 - 13:09 CEST
Regulatory
ÅF förvärvar IMKABFör mer information:Anders Södergren, ÅF-Process           070-557 64 75Viktor Svensson, Informationschef ÅF      070-657 20 26Peter L. Sandberg, IMKAB               070-522 96 05ÅF förstärker sin verksamhet inom besiktning och miljömätning genom förvärv av IMKAB - Industriell Miljökontroll AB i Enköping. IMKAB, som har sju medarbetare, är ett företag som sedan 1978 har arbetat med besiktningar och utsläppskontroll. Uppdragen utförs på industrier över hela Sverige och även utomlands. IMKAB har en bred erfarenhet av utsläpp till luft inom svensk processindustri såsom järn & stål, cellulosa, värmeverk, avfallsförbränning, panncentraler, kemisk industri. Förvärvet innebär att ÅF ytterligare stärker sin roll som leverantör för svensk processindustri. AB ÅngpanneföreningenInformationsavdelningenÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag fler än 3000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close