AFRY press release generic image

ÅF förvärvar Infraplan AB

ons, 06/22/2005 - 10:45
För mer information:

Åke Rosenius, Divisionschef 08-764 41 66/ 070-827 91 30 Stellan Lundberg, VD Infraplan 090-601 91/ 070-266 01 91 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF förvärvar det infrastrukturella konsultföretaget Infraplan AB. Bolaget, som bildades 1994, verkar från Umeå och har i dag 12 medarbetare. Infraplan stärker främst ÅFs division Infrastruktur (cirka 900 medarbetare) med spetskompetens och värdefulla kundkontakter i Sverige och internationellt. Infraplans konsulter arbetar i första hand med samhällsplanering, järnvägs- och vägutredning på visions- och systemnivå samt på nationell, regional, kommunal och objektsnivå. Infraplan arbetar i första hand med uppdrag i Sverige - men har haft många uppdrag i Finland, Ryssland, Norge, Costa Rica, Sydafrika och Chile. Kunder är statliga verk, länsstyrelser, kommuner, näringsliv och gränsregionala samarbetsorganisationer. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder."